Dr.Gopal Narayan Authey (Foundar & Director

Dr.Gopal Narayan Authey | Founder, Member & Director


Ratan Umre
Mr. Ratan Umre | Secretary

Ashok Chourasiya
Mr. Ashok Chourasiya | Treasurer

Kishan Singh Thakur
Kishan Singh Thakur

Naraesh Pawar

 

Naresh Pawar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitra Kunj, Gopal Marg, Sohagpur, District Hoshangabad, PIN – 461771, M.P. India. Tel : 75752 78336, E_mail:dalitsangh@sify.com 

Dr.Gopal Narayan Authey | Founder, Member & Director

H.No.202, Ambedkar ward, Sohagpur, District Hoshangabad, PIN-461771, M.P. India. Tel:91-7575-278195, Mob:9300731926 , E_mail:ratan22578@gmail.com 

Mr. Ratan Umre | Secretary

 Bihari Chouk, Gandhi Ward, Sohagpur,Distt. Hoshangabad, PIN-461771, M.P. India. Mob : 09329175264, E_mail : dalitsangh@yahoo.co.in 

Mr. Ashok Chourasiya | Treasurer

 HEAD OFFICE: # 13, “Mitra Kunj”, Lata Marg, Sohagpur, District Hoshangabad, Madhya Pradesh, India, PIN – 461771. Tel : 91-7575-278336 , Fax  : 91-7575-278186 , E_mail : dalitsanghmp@gmail.com / info@dalitsanghindia.org